TIẾP NHẬN THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

TikiForex nhận bản viết mô tả chiến lược của Khách Hàng (KH) trong đó bao gồm các mục cơ bản:

 • Tên EA (nếu KH không cung cấp tên, TikiForex sẽ đặt tên EA theo SĐT của KH).
 • Cặp tiền, khung thời gian giao dịch, sàn dự tính giao dịch.
 • Tên và thông số thiết lập của indicator sử dụng nếu có. (ví dụ: RSI 14, OS: 30, OB: 70)
 • Các điều kiện mở lệnh, đóng lệnh. Nên kèm ảnh minh họa.
 • Lot (cố định hay tự động), SL, TP tính theo point.
 • Các thông số sẽ nhập (tùy chỉnh được khi mở EA). Bình thường là: Lot, SL, TP,…
 • Số lệnh được mở đồng thời tại 1 thời điểm, thời gian trễ (delay) giữa các lệnh kế tiếp. (ví dụ: mỗi nến M5 vào 1 lệnh. mỗi khi có tín hiệu vào lệnh mới sẽ vào tiếp hay đợi không có lệnh mới vào)
 • Quản lý vốn theo lot cố định hay theo tỷ lệ % tài khoản.
 • Các yêu cầu riêng tùy vào chiến lược cụ thể của KH…

THỐNG NHẤT THÔNG TIN

 • Sau khi chốt chiến lược và KH không thay đổi gì thêm. TikiForex tiến hành phân tích và báo lại chi phí + thời gian hoàn thành cho KH.
 • KH đồng ý sẽ chuyển trước 50% chi phí (hoặc 1 khoản tiền cố định) cho TikiForex theo thông tin chuyển khoản TẠI ĐÂY.
 • Coder sẽ tiến hành lập trình EA theo đúng thông tin mô tả trong chiến lược đã chốt. Lưu ý: TikiForex sẽ không tiếp nhận yêu cầu thay đổi chiến lược khi EA đang trong quá trình phát triển. Vì vậy, vui lòng chốt kỹ chiến lược ở khâu thống nhất thông tin.

BÀN GIAO VÀ BẢO HÀNH

 • Bàn giao EA lần 1 + hướng dẫn sử dụng: Coder bàn giao EA file .ex4 bản Test có giới hạn thời gian sử dụng là 1 tuần. KH kiểm tra EA chạy đúng chiến lược bằng cách:
  • Backtest với dữ liệu lịch sử.
  • ForwardTest trên tài khoản Demo của đúng sàn đã cung cấp thông tin.
 • Đối với mỗi bản Test sẽ giới hạn tối đa trong vòng 1 tuần. Nếu hết 1 tuần KH không có phản hồi xem như đã xác nhận EA chạy đúng yêu cầu.
 • Nếu trong quá trình Test. KH có yêu cầu thay đổi chiến lược sẽ báo lại bên TikiForex.
  • Đối với những thay đổi nhỏ TikiForex sẽ hỗ trợ miễn phí.
  • Đối với những thay đổi làm ảnh hưởng tới cấu trúc EA, TikiForex sẽ báo lại chi phí phát sinh.
  • Trường hợp KH đồng ý nâng cấp EA theo chiến lược mới. KH xác nhận EA cũ đã chạy đúng với yêu cầu cũ và thanh toán đủ chi phí còn lại để tiếp tục tiến hành nâng cấp bản mới.
 • Khi KH xác nhận EA đã chạy đúng theo yêu cầu của chiến lược và không cần chỉnh sửa gì thêm, KH tiến hành chuyển 50% (hoặc khoản tiền còn lại) chi phí cho TikiForex.
 • Bàn giao EA lần 2 (cuối):
  • Coder tiến hành bàn giao EA file .ex4 bản Full được sử dụng vĩnh viễn.
  • Có thể có điều khoản bàn giao EA file .mq4 hoặc yêu cầu khác tùy theo KH và được thống nhất trước khi làm EA.
 • TikiForex bảo hành lỗi kỹ thuật miễn phí trọn đời cho KH trong quá trình sử dụng.
  • Điều kiện bảo hành: KH giao dịch đúng với sàn và loại tài khoản như thông tin ban đầu đề ra (hoặc gd đúng sàn đã Test lần đầu).
  • Lỗi kỹ thuật: Là những lỗi như: Không vào lệnh, không đóng lệnh, vào lệnh lỗi gây đơ, lag, đang chạy bị đơ,…
  • Trường hợp lỗi xảy ra khi KH giao dịch với sàn lạ khác sàn ban đầu: TikiForex sẽ xem xét và báo chi phí sửa chữa.